Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 14004 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2016
ČSN EN ISO 14004 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

ČSN EN ISO 14004

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
850 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 14004
Třídící znak:010904
Počet stran:100
Vydáno:01.10.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:500930
Popis

ČSN EN ISO 14004

Tato mezinárodní norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Uvedený návod je určen pro organizaci, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, jenž přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro samotnou organizaci i její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvyšování environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností a dosahování environmentálních cílů. Návod v této mezinárodní normě může pomoci organizaci zvýšit environmentální výkonnost a umožňuje začlenit prvky systému environmentálního managementu do jejího hlavního procesu. Pro systematické zlepšování environmentálního managementu se návod v této mezinárodní normě může používat celý nebo zčásti. Slouží k poskytnutí doplňujícího vysvětlení koncepcí a požadavků. Přestože je návod v této mezinárodní normě v souladu s modelem systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není určen pro interpretaci požadavků ISO 14001.