Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 14644-1 - Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2019
ČSN EN ISO 14644-1 - Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

ČSN EN ISO 14644-1

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 14644-1
Třídící znak:125301
Počet stran:36
Vydáno:01.05.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507280
Popis

ČSN EN ISO 14644-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14644-1:2015. Tato část normy ČSN EN ISO 14644 klasifikuje čistotu vzduchu z hlediska koncentrace částic ve vznosu v čistých prostorách, čistých zónách a odlučovacích zařízeních podle definice v normě ISO 14644-7. Pro klasifikační účely se uvažuje pouze frakce částic s kumulativním rozdělením výskytu na základě mezní hodnoty (spodní hranice) v rozmezí od 0,1 µm do 5 µm. Základní metodou pro stanovení koncentrace částic ve vznosu, které se rovnají a jsou větší než jmenovité velikosti částic, v daných místech odběru vzorků, je použití počítačů (jednotlivých) částic ve vznosu na principu rozptylu světla (LSAPC). Tato část ČSN EN ISO 14644 nezahrnuje klasifikaci frakcí částic, které se nacházejí mimo stanovený rozsah velikosti prachových částic 0,1 µm až 5 µm. Koncentrace ultrajemných částic (částice menší než 0,1 µm) budou řešeny v samostatné normě, která specifikuje čistotu ovzduší z pohledu nanočástic. Pro stanovení výskytu makročástic (částic větších než 5 µm) lze použít M deskriptor (viz příloha C). Tato část ČSN EN ISO 14644 nemůže být použita k popisu fyzikálních, chemických, radiologických, živých nebo jiných vlastností částic ve vznosu.