Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 14956 - Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření
Vydáno: 01.05.2003
ČSN EN ISO 14956 - Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

ČSN EN ISO 14956

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 14956
Třídící znak:835550
Počet stran:40
Vydáno:01.05.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:67037
Popis

ČSN EN ISO 14956

Norma stanoví pro účely měření kvality ovzduší postup při odhadu nejistoty měření na základě skutečných nebo uváděných hodnot všech významných charakteristik měřicí metody za ustálených podmínek. Dále uvádí postupy posouzení, zda určené hodnoty těchto charakteristik měřicí metody splňují či nesplňují požadavky na jakost výsledků měřené veličiny. Pro tyto účely určuje požadavky, metody a materiály a stanoví cíle jakosti výsledků, především požadované charakteristiky metod za ustálených i dynamických podmínek jako je doba odezvy, analytická funkce, modelová funkce a funkce rozptylu. Pro posouzení použitelnosti měřicí metody na základě laboratorních zkoušek a ověřovací terénní zkoušky uvádí postupy a způsoby hodnocení. Norma věnuje velkou pozornost analýze zdrojů nejistot, přiřazení zdrojů nejistoty charakteristikám měřicí metody, definování a kvantifikace provozních podmínek měřicího systému a vyjádření vlivu vybraných charakteristik měření dílčími standardními nejistotám. Norma uvádí postup výpočtu kombinované standardní nejistoty a rozšířené nejistoty výsledků s následným hodnocením souladu s požadovanou jakostí výsledků měření. Obsáhlá přílohová část popisuje stanovené požadavky na rozsahy chemických rušivých látek, uvádí koeficienty rozšíření odvozené ze efektivních stupňů volnosti a jako příklady posouzení shody ultrafialové fluorescenční metody stanovení SO2 s požadavky analýzy kvality venkovního ovzduší a příklady programů terénních zkoušek.