Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 15110 - Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2018
ČSN EN ISO 15110 - Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

ČSN EN ISO 15110

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 15110
Třídící znak:673122
Počet stran:24
Vydáno:01.05.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504867
Popis

ČSN EN ISO 15110

Norma specifikuje tzv. zkoušku kyselými srážkami (zkoušku ADF) jako urychlenou laboratorní zkoušku, při které se pomocí umělých kyselých srážek simuluje degradační působení kyselých atmosférických srážek spolu s UV zářením, neutrálními kondenzujícími srážkami a měnící se teplotou a vlhkostí. Tato metoda zkoušení je určena k tomu, aby byla používána k hodnocení vhodnosti materiálů s nátěry pro použití ve venkovních prostředích s kyselými srážkami. Není určena k vytvoření poškození stejného rozsahu nebo stejného charakteru degradace jako ve venkovním prostředí, ale spíše pro klasifikaci podobnou té, kterou by bylo možno získat při vystavení venkovním klimatickým podmínkám. Degradace vzniklá při této zkoušce je stejnoměrnější, stačí exponovat méně vzorků (tudíž je zkoušení rychlejší) a exponované vzorky lze vyhodnocovat metodami, které jsou objektivnější než vizuální posouzení. Vzhledem k měnícímu se průmyslovému znečištění ovzduší a následnému rozptýlení působením větru a oblačnosti (oba činitele mají náhodné rozdělení) se kyselé srážky vyskytují jen výjimečně. Účinek vystavení venkovním klimatickým podmínkám tedy v různých letech značně kolísá, zejména pokud jde o kyselé srážky. Proto je prakticky nemožné získat z venkovní expozice spolehlivé výsledky v průběhu pouhého jednoho roku. Tomuto rozptylu se lze vyhnout použitím laboratorní zkoušky, při které lze regulovat všechny povětrnostní parametry včetně depozice kyselých srážek.