Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 15927-4 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Vydáno: 01.02.2011
ČSN EN ISO 15927-4 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 15927-4

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 15927-4
Třídící znak:730315
Počet stran:16
Vydáno:01.02.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87603
Popis

ČSN EN ISO 15927-4

Tato část ISO 15927 specifikuje metodu konstrukce referenčního roku z hodinových hodnot příslušných meteorologických dat vhodných pro posuzování průměrné roční energie pro vytápění a chlazení. Jiné referenční roky reprezentující průměrné podmínky mohou být tvořeny pro zvláštní účely. Postupy v této části ISO 15927 nejsou určeny pro konstrukci extrémních nebo semi-extrémních roků a nejsou vhodné např. pro posuzování poškození vlhkostí nebo průměrných potřeb energie v extrémně chladném období roku. Meteorologické přístroje a způsob pozorování jsou specifikovány metodikami podle Světové meteorologické organizace. Oproti původní normě jsou v této normě provedeny změny textu vyplývající z upřesnění překladu anglického textu, včetně upřesnění terminologie. Text byl upraven na základě poznatků ČHMÚ, který tuto normu použil v praxi. Do této normy byla doplněna národní příloha.