Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 17402 - Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2012
ČSN EN ISO 17402 - Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech

ČSN EN ISO 17402

Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 17402
Třídící znak:836500
Počet stran:40
Vydáno:01.06.2012
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:90677
Popis

ČSN EN ISO 17402

Tato norma poskytuje návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti pro charakterizaci kontaminované půdy a půdních materiálů. Norma neuvádí výběr nejlepších použitelných metod, ale specifikuje mezní podmínky a principy metod, které mají být používány, a uvádí minimální požadavky pro vývoj těchto metod. Výsledky získané těmito metodami se mohou používat jako odhad biopřístupnosti při posuzování rizik. Kontaminanty uvažované v této normě jsou kovy, včetně metaloidů, a organické kontaminanty, včetně organokovových sloučenin. Norma je také použitelná pro kovy pocházející z přírodních geologických a pedologických procesů (přirozený pedo-geochemický obsah). Tato norma může být také používána pro sedimenty.