Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 18497 - Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2020
ČSN EN ISO 18497 - Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování

ČSN EN ISO 18497

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 18497
Třídící znak:470650
Počet stran:28
Vydáno:01.03.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509839
Popis

ČSN EN ISO 18497

Tento dokument specifikuje zásady pro navrhování aspektů autonomních strojů a vozidel (např. zemědělských traktorů, systémů přídavného zařízení traktoru, přídavných zařízení a samojízdných strojních zařízení) během provozu na polích. Kromě toho poskytuje pokyny k informacím o bezpečných pracovních postupech (včetně informací o zbytkových rizicích), které poskytuje výrobce. Účelem tohoto dokumentu je pomáhat při zajišťování bezpečnostních požadavků, prostředků ověřování a informací pro použití k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných strojů s funkcemi umožňujícími autonomní provozy (viz 3.7). Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi (uvedenými v příloze A), které se týkají zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných strojů a které umožňují autonomní provozy, pokud se používají v souladu s určením a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití během běžného provozu a servisu. POZNÁMKA 1 - Zatímco tento dokument uvádí zásady pro návrh, ověřování, validaci a poskytování informací pro použití autonomního zemědělského stroje (HAAM), podrobná specifikace požadavků pro konkrétní použití bude záviset na stroji a jeho provozních podmínkách. Zásady pro návrh uvedené v tomto dokumentu je proto třeba pro konkrétní HAAM rozšířit pomocí příslušných specifických norem (typu C), jsou-li k dispozici, nebo výrobcem stroje za použití posouzení rizika. Taková dodatečná specifikace požadavků na konstrukci, ověřování, validaci nebo informace o použití nespadají do předmětu tohoto dokumentu. POZNÁMKA 2 - Bezpečnostní požadavky na konkrétní stroje, které nesouvisejí s jejich autonomními provozy, mohou být k dispozici v normách typu C pro konkrétní stroje. Tento dokument se nevztahuje na: - lesnické aplikace; - mobilní, částečně mobilní nebo stacionární strojní zařízení používané pro provoz na farmě jinde, než na polích; - provoz na veřejných komunikacích včetně příslušných požadavků na brzdové systémy a systémy řízení. POZNÁMKA 3 - Pokud jde o přídavná zařízení (např. jejich specifická konstrukce, funkce) a komunikaci mezi traktory a přídavnými zařízeními, mohou být další rizika relevantní a mohou vyžadovat další opatření. Taková další opatření nespadají do předmětu tohoto dokumentu a jsou v odpovědnosti výrobce. Tento dokument se nevztahuje na zemědělské a lesnické traktory, systémy přídavných zařízení traktorů, přídavná zařízení a samojízdné stroje, které byly vyrobeny před datem jeho vydání.