Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 1924-2 - Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)
Vydáno: 01.08.2009
ČSN EN ISO 1924-2 - Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

ČSN EN ISO 1924-2

Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 1924-2
Třídící znak:500340
Počet stran:16
Vydáno:01.08.2009
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:83974
Popis

ČSN EN ISO 1924-2

Tato část ISO 1924 uvádí metodu měření meze pevnosti v tahu, tažnosti při přetržení a absorpce tahové energie papíru a lepenky za použití přístroje pracujícího s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min). Tato část ISO 1924 také uvádí rovnice pro výpočet indexu meze pevnosti v tahu, indexu absorpce tahové energie a modulu pružnosti. Zkoušení podle této části ISO 1924 vždy obsahuje měření meze pevnosti v tahu. Měření nebo výpočet jiných vlastností je předmětem dohody zainteresovaných stran. Tato část ISO 1924 je použitelná pro všechny papíry a lepenky, včetně papírů s vysokou tažností při přetržení, pokud jsou výsledky v rámci rozsahu měřicího přístroje. Také se používá pro součásti vlnité lepenky, ale ne však pro vlnitou lepenku samotnou. Tato část ISO 1924 není použitelná pro tissue papír a tissue výrobky, pro něž se používá ISO 12625-4[2]. Pro stanovení tahových vlastností laboratorních archů se doporučuje ISO 5270[3].