Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 20186-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA
Vydáno: 01.10.2019
ČSN EN ISO 20186-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

ČSN EN ISO 20186-2

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2022-03-31 se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16835-2 (85 7030) z ledna 2017, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN ISO 20186-2
Třídící znak:857030
Počet stran:36
Vydáno:01.10.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507942
Popis

ČSN EN ISO 20186-2

This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of venous whole blood specimens intended for genomic DNA examination during the pre-examination phase before a molecular examination is performed. This document covers specimens collected in venous whole blood collection tubes. This document is applicable to any molecular in vitro diagnostic examination performed by medical laboratories. It is also intended to be used by laboratory customers, in vitro diagnostics developers and manufacturers, biobanks, institutions and commercial organizations performing biomedical research, and regulatory authorities. Different dedicated measures are taken for stabilizing blood cell free circulating DNA, which are not described in this document. NOTE: Circulating cell free DNA in blood is covered in ISO 20186-3. Different dedicated measures are taken for collecting, stabilizing, transporting and storing capillary blood as well as for collecting and storing blood by paper based technologies or other technologies generating dried blood. These are not described in this document. This document does not cover the isolation of specific blood cells and subsequent isolation of genomic DNA therefrom. DNA in pathogens present in blood is not covered by this document.