Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 20844 - Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2016
ČSN EN ISO 20844 - Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor

ČSN EN ISO 20844

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 20844
Třídící znak:656281
Počet stran:16
Vydáno:01.04.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99652
Popis

ČSN EN ISO 20844

Tato norma popisuje metodu hodnocení odolnosti proti smykovému namáhání u minerálních olejů, syntetických olejů a dalších kapalin obsahujících polymery, které prochází danou vstřikovací tryskou vznětového motoru. Střihová stabilita se měří změnou viskozity zkoušené kapaliny vystavené degradaci polymeru během střihu. Za normálních okolností se tato norma používá pro hydraulické kapaliny skupiny HR a HV, jak jsou definovány v ISO 6743-4 a popsány v ISO 11158, ale může se také používat pro nehořlavé hydraulické kapaliny skupin HFA, HFB, HFC a HFD za podmínek modifikovaných podle popisu v ISO 12922. Mezi poklesem viskozity nebo nepřítomností poklesu viskozity, která se zjistí postupem popsaným v této normě, a poklesem viskozity nebo nepřítomností poklesu viskozity olejů a kapalin ve skutečném provozu nebyla prokázána žádná formální korelace. Přesto zkouška poskytuje standardizované podmínky pro vyhodnocení stability polymeru za minimalizovaného teplotního a oxidačního namáhání. Metoda se běžně používá výrobci kapalin a aditiv a jejich uživateli jako prostředek hodnocení existujících a potenciálních formulací výrobků.