Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 20884 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2020
ČSN EN ISO 20884 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

ČSN EN ISO 20884

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN ISO 20884
Třídící znak:656159
Počet stran:16
Vydáno:01.06.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510262
Popis

ČSN EN ISO 20884

Tento dokument popisuje zkušební metodu vlnově-disperzní rentgenové fluorescence (WDXRF) pro stanovení obsahu síry od 5 mg/kg do 500 mg/kg v kapalných homogenních motorových palivech s maximálním obsahem kyslíku 3,7 % (m/m). Tento rozsah výrobků zahrnuje: - motorové nafty obsahující do 30 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME). - automobilové benziny obsahující do 10 % (V/V) ethanolu, - syntetická paliva jako například hydrogenované rostlinné oleje (HVO) a zkapalněné uhlovodíky ze zemního plynu (GTL) s obsahem síry v rozmezí od 5 mg/kg do 45 mg/kg. Výrobky s vyšším obsahem kyslíku vykazují významné vlivy matrice, např. čisté FAME používané jako bionafta. Přesto však mohou být čisté FAME analyzovány, pokud se postupuje podle odpovídajících postupů. Další produkty mohou být analyzovány touto zkušební metodou, ačkoli preciznost pro produkty jiné, než uvedené, nebyla stanovena.