Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 3274 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů
Sponsored link
Vydáno: 01.02.1999
ČSN EN ISO 3274 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

ČSN EN ISO 3274

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 3274
Třídící znak:252322
Počet stran:20
Vydáno:01.02.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55363
Popis

ČSN EN ISO 3274

Tato mezinárodní norma definuje profily a obecnou strukturu dotykových (hrotových) přístrojů pro měření drsnosti povrchu a vlnitosti povrchu a umožňuje použití stávajících mezinárodních norem pro praktické hodnocení profilu. Specifikuje vlastnosti přístrojů, které ovlivňují hodnocení profilu a poskytuje základ pro specifikaci dotykových (hrotových) přístrojů (profilometrů a profilografů). POZNÁMKY 1. List s údaji, týkajícími se charakteristik dotykových (hrotových) přístrojů, který bude doplněn výrobci přístrojů, se připravuje a bude uveden v pozdějších normách o kalibračních postupech. 2. Vztah mezi mezní vlnovou délkou vlnitosti cut-off f, poloměrem zaoblení hrotu snímače a poměrem vlnové délky vlnitosti cut-off je brán v úvahu a bude dodán k této mezinárodní normě jako doplněk.