Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 3405 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2020
ČSN EN ISO 3405 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

ČSN EN ISO 3405

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 3405
Třídící znak:656124
Počet stran:44
Vydáno:01.10.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:511164
Popis

ČSN EN ISO 3405

Tento dokument popisuje laboratorní metodu pro stanovení destilační křivky lehkých a středních destilátů odvozených z ropy a ropných výrobků syntetického nebo biologického původu s počátkem destilace nad 0 °C a s koncem destilace přibližně do 400 °C s použitím buď manuálního, nebo automatického zařízení. Lehké destiláty jsou typicky automobilové motorové benziny, automobilové motorové benziny s max. 85 % (V/V) ethanolu a letecké benziny. Střední destiláty jsou typicky letecká trysková paliva, letecké petroleje, motorová nafta, motorová nafta s max. 30 % (V/V) FAME (methylestery mastných kyselin), paliva pro topné účely a lodní paliva, která neobsahují žádná znatelná množství reziduí. Destilační charakteristiky (těkavost) uhlovodíků a příbuzných produktů syntetického nebo biologického původu mají důležitý vliv na jejich bezpečnost a výkon, zvláště v případě paliv a rozpouštědel. Rozsah bodu varu dává důležité informace o složení a chování během skladování a používání a rychlost vypařování je důležitým faktorem při aplikaci mnoha rozpouštědel. Limitní hodnoty pro specifikaci destilačních charakteristik se používají u většiny destilátů z ropy a kapalných paliv, aby byla zajištěna kontrola výkonnosti při koncovém použití a regulována tvorba par, které mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem nebo jinak unikat do atmosféry jako emise (VOC).