Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 4254-1 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2016
ČSN EN ISO 4254-1 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-1

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN ISO 4254-1
Třídící znak:470601
Počet stran:44
Vydáno:01.04.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99673
Popis

ČSN EN ISO 4254-1

Tato část ISO 4254 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou, nesených, návěsných a přívěsných strojů používaných v zemědělství za účelem řešení nebezpečí, která jsou typická pro většinu strojů. Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce včetně informací o zbytkových rizicích uváděných výrobcem. Tento dokument řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, jak jsou uvedeny v příloze A, týkající se těchto zemědělských strojních zařízení, když jsou používána podle určení a za podmínek nesprávného použití předvídatelného výrobcem při normálním provozu a servisu. Tato část ISO 4254 neplatí pro - zemědělské nebo lesnické traktory, - letadla a vznášedla používaná v zemědělství, - trávníkové a zahradní zařízení, - speciální strojní součásti nebo funkce (např. pracovní nástroje a/nebo postupy). Tato část ISO 4254 neplatí pro nebezpečí související s periodickým servisem, přestavbou stroje a opravami určenými k provedení kvalifikovanými servisními pracovníky, environmentální nebezpečí, bezpečnost silničního provozu (např. řízení, brzdění), nebo vývodový hřídel (PTO); také neplatí pro ochranné kryty pro přenos energie kromě pevnostních požadavků na ochranné kryty a bariéry. Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání. Ne všechna nebezpečí řešená v této části ISO 4254 jsou nezbytně přítomna na jednotlivém stroji. Výrobcem má být provedeno posouzení rizika pro určení nebezpečí, která jsou příslušná, a každé nebezpečí navíc k těm, která jsou řešena touto částí nebo odpovídající částí pro specifický druh stroje. Požadavky příslušné části ISO 4254 pro specifický druh stroje mají přednost před požadavky této části.