Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 4254-11 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy
Vydáno: 01.12.2016
ČSN EN ISO 4254-11 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-11

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto změnou je dovoleno do 2021-08-31 používat ČSN EN ISO 4254-11 (47 0601) z prosince 2016 bez této změny v souladu s evropskou předmluvou k EN ISO 4254-11:2010/A1:2020
Označení normy:ČSN EN ISO 4254-11
Třídící znak:470601
Počet stran:24
Vydáno:01.12.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501322
Popis

ČSN EN ISO 4254-11

Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných a přívěsných sběracích lisů, včetně kombinací sběracích lisů s obalovači, nezávisle na tvaru nebo velikosti vytvářených balíků. Popisuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z předpokládaného používání a z důvodně předvídatelného nesprávného použití těchto strojů jednou osobou (obsluhou) během normálního provozu a servisu. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem. Když jsou požadavky této části ISO 4254 odlišné od požadavků uvedených v ISO 4254-1, pak požadavky této části ISO 4254 jsou nadřazeny požadavkům ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této části ISO 4254. Tato část ISO 4254 spolu s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v tabulce 1), nebezpečné situace a události, týkající se samojízdných a přívěsných sběracích lisů včetně kombinací sběracích lisů s obalovači, když jsou používány podle určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4). Tato část ISO 4254 neplatí pro pěší obsluhou ovládané svinovací lisy, environmentální nebezpečí, dopravní bezpečnost, vibrace a nebezpečí související s pohybujícími se částmi pro přenos energie. Neplatí pro nebezpečí související s údržbou nebo opravami prováděnými profesionálními servisními pracovníky. POZNÁMKA 4: Specifické požadavky související s předpisy pro silniční dopravu nejsou vzaty v úvahu v této části ISO 4254. Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.