Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 4254-14 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2016
ČSN EN ISO 4254-14 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-14

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 4254-14
Třídící znak:470601
Počet stran:36
Vydáno:01.08.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:500562
Popis

ČSN EN ISO 4254-14

Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a výrobu nesených, návěsných, přívěsných a stacionárních obalovačů balíků sklizených zemědělských produktů včetně obalovačů, které jsou kombinovány nebo integrovány se sběracími lisy. Popisuje metody pro odstranění nebo snížení nebezpečí vyplývajících z předpokládaného používání a předvídatelného nesprávného použití těchto strojů osobou (obsluhou) v průběhu normálního provozu a servisu. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem. POZNÁMKA 1: Požadavky pro samojízdné obalovače balíků mohou být přidány během příští revize této části ISO 4254. POZNÁMKA 2: Příklady těchto strojů jsou uvedeny v příloze A. POZNÁMKA 3: Požadavky pro sběrací lisy jsou specifikovány v ISO 4254-11. Když jsou požadavky této části ISO 4254 odlišné od požadavků uvedených v ISO 4254-1, pak požadavky této části ISO 4254 jsou nadřazeny požadavkům ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této části ISO 4254. Tato část ISO 4254 spolu s ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí (jak jsou uvedena v tabulce 1), nebezpečné situace a události, týkající se nesených, návěsných a přívěsných obalovačů balíků včetně obalovačů, které jsou kombinovány se sběracími lisy, když jsou používány podle určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4). Tato část ISO 4254 neplatí pro následující: - nepohyblivé pevné obalovače balíků; - tubusové/řadové obalovače; - obalovací proces, který se týká pouze obvodové části balíku a který nastává v balicí komoře; - integritu bezpečnostních částí ovládacích systémů s ohledem na specifikaci úrovní vlastností; - environmentální nebezpečí (vyjma hluku), dopravní bezpečnosti a nebezpečí související s pohybujícími se částmi pro přenos energie; - nebezpečí související s údržbou nebo opravami prováděnými profesionálními servisními pracovníky. POZNÁMKA 4: Specifické požadavky související s předpisy pro silniční dopravu nejsou vzaty v úvahu v této části ISO 4254. Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.