Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 8041-1 - Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití
Vydáno: 01.03.2018
ČSN EN ISO 8041-1 - Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití

ČSN EN ISO 8041-1

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
850 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 8041-1
Třídící znak:011403
Počet stran:104
Vydáno:01.03.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504180
Popis

ČSN EN ISO 8041-1

Tento dokument stanovuje provozní technické požadavky a tolerance pro přístroje konstruované k měření hodnot vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky na typovou zkoušku nebo validaci, periodické ověření, kontroly in situ a specifikace vibračních kalibrátorů pro kontroly in situ. Vibrometry specifikované v tomto dokumentu mohou být jednotlivé přístroje, kombinace přístrojů nebo systémy pro sběr a analýzu dat na bázi počítače. Přístroje pro měření vibrací specifikované v tomto dokumentu jsou určeny k měření vibrací v jedné nebo ve více takových aplikacích, jako jsou: - vibrace přenášené na ruce (viz ISO 5349-1); - celkové vibrace (viz ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4); - nízkofrekvenční celkové vibrace v rozsahu frekvencí od 0,1 Hz do 0,5 Hz (viz ISO 2631-1). Vibrometry mohou být navrženy k měření v souladu s jedním nebo více frekvenčními váženími stanovenými v rozsahu každé z těchto aplikací.