Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 8230-1 - Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.04.2009
ČSN EN ISO 8230-1 - Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 8230-1

Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Touto normou spolu s ČSN EN ISO 8230-2 (81 9504) z dubna 2009 a ČSN EN ISO 8230-3 (81 9504) z dubna 2009 se nahrazuje ČSN EN ISO 8230 (81 9504) z listopadu 1998.
Označení normy:ČSN EN ISO 8230-1
Třídící znak:819504
Počet stran:36
Vydáno:01.04.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83043
Popis

ČSN EN ISO 8230-1

Tato část ISO 8230 specifikuje společné požadavky na chemicky čisticí stroje. Tato mezinárodní norma platí pro chemicky čisticí stroje všech velikostí, které jsou určeny pro průmyslová a komerční použití pro čištění výrobků, které jsou vyrobené z textilií, usní, kožešin a kůží, používající výhradně jako čisticí prostředek perchlorethylen nebo hořlavé rozpouštědlo. Tato mezinárodní norma neplatí pro stroje určené k používání širokou veřejností (např. v samoobslužném provozu), stroje s dělicí mezistěnou, jak jsou definovány v 3.1.5, přemístitelné stroje, jak jsou definovány v 3.1.4, žehlicí lisy (viz ISO 10472-1 a ISO 10470-6) a pomocná zařízení, např. zařízení k odvětrávání prostoru, odpadové rekuperační systémy destilátoru, vnější chladící systémy vody nebo vnější systémy pro získání rozpouštědla z kalu destilátoru. Tato část ISO 8230 se zabývá všemi významnými nebezpečími, která vznikají při používání chemicky čisticího stroje," kdy "používání chemicky čisticího stroje" zahrnuje jak předpokládané používání, tak i předvídatelné abnormální situace a zahrnuje uvádění do provozu, používání a údržbu. Norma definuje společné bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje a předpokládá se její používání ve spojení s ISO 8230-2 a ISO 8230-3, pokud je to relevantní. Specifické požadavky v těchto částech ISO 8230 mají přednost před požadavky této části ISO 8230. Norma se nezabývá nebezpečími, která jsou způsobena pracovními postupy, které mohou vytvářet výbušnou atmosféru (např. tiskový stírač obsahující rozpouštědlo s nízkým bodem vzplanutí), ani stroji, které zpracovávají náplně, které mohou obsahovat "příměsi rozpouštědel", které mohou vést ke změně vlastností (charakteristik) čisticího rozpouštědla, např. vyvolávající pěnění nebo karcinogeny. Tato část ISO 8230 platí především pro stroje vyrobené po datu vydání této normy.