Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 8230-2 - Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen
Vydáno: 01.04.2009
ČSN EN ISO 8230-2 - Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen

ČSN EN ISO 8230-2

Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Touto normou spolu s ČSN EN ISO 8230-1 (81 9504) z dubna 2009 a ČSN EN ISO 8230-3 (81 9504) z dubna 2009 se nahrazuje ČSN EN ISO 8230 (81 9504) z listopadu 1998.
Označení normy:ČSN EN ISO 8230-2
Třídící znak:819504
Počet stran:12
Vydáno:01.04.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83044
Popis

ČSN EN ISO 8230-2

Tato část ISO 8230 specifikuje bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje, které používají výhradně perchlorethylen jako jejich čisticí médium. Norma se používá pro chemicky čisticí stroje v rozsahu předmětu normy ISO 8230-1, jsou-li používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek nesprávného použití, které mohou být rozumně předvídány výrobcem. Norma neplatí pro chemicky čisticí stroje s otevřeným okruhem, přemístitelné stroje. POZNÁMKA: Definice těchto strojů viz ISO 8230-1. Tato část ISO 8230, ve spojení s ISO 8230-1, se zabývá všemi významnými nebezpečími, významnými nebezpečnými situacemi a významnými nebezpečnými událostmi, které byly identifikovány jako významná pro tyto typy strojů zahrnutých v této části ISO 8230 a které vyžadují specifickou činnost konstruktéra nebo výrobce k vyloučení nebo snížení rizika. Norma se zabývá následujícími významnými nebezpečími, která jsou specifická při používání perchlorethylenu, což může vést k inhalaci par poškozujících zdraví, ke kontaktu s pokožkou (včetně dolních končetin) nebo očí obsluhy stroje a jiných zaměstnanců a přítomných lidí i ke kontaminaci vody a půdy: a) emise perchlorethylenu v pracovním prostoru, prosakování do půdy a kanálů při provozu a údržbě odlučovače vody; b) emise perchlorethylenu vyplývající z provozu, čištění a údržby instalace destilace. Tato část ISO 8230 platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy.