Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 9000 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
Vydáno: 01.03.2016
ČSN EN ISO 9000 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9000

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
650 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 9000
Třídící znak:010300
Počet stran:88
Vydáno:01.03.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99600
Popis

ČSN EN ISO 9000

Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality, pro zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům, pro organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny, pro organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality, pro organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001, pro poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality, pro zpracovatele příslušných norem. Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.