Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO/IEC 17050-1 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2011
ČSN EN ISO/IEC 17050-1 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17050-1

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Třídící znak:015259
Počet stran:16
Vydáno:01.03.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87846
Popis

ČSN EN ISO/IEC 17050-1

Norma ISO/IEC 17050 má poskytnout všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě. Část normy ISO/IEC 17050-1 stanoví požadavky, které budou použity, pokud organizace odpovědná za splnění specifikovaných požadavků (dodavatel) poskytuje prohlášení, že produkt (včetně služby), proces, systém managementu, osoba nebo orgán je ve shodě se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, jako normy, pokyny, návody, technické specifikace, zákony a předpisy. V prohlášení o shodě mohou být také činěny odkazy na výsledky posouzení jednou nebo více prvními, druhými nebo třetími stranami. Tyto odkazy nemají být interpretovány jako prostředek v jakémkoli smyslu omezující odpovědnost dodavatele. Všeobecné požadavky podle normy jsou použitelné ve všech odvětvích. Může se však ukázat potřeba tyto požadavky ze specifických důvodů doplnit - např. pro použití ve spojení s regulačními předpisy.