Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu
Vydáno: 01.05.1998
ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

ČSN ISO 10694

Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN ISO 10694
Třídící znak:836410
Počet stran:12
Vydáno:01.05.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:51740
Popis

ČSN ISO 10694

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10694:1995. Mezinárodní norma ISO 10694:1995 má status české technické normy. Tato norma určuje metodu stanovení celkového uhlíku po termickém rozkladu. Organický uhlík se stanoví výpočtem z celkového uhlíku tak, že se odečte korekce na uhličitany přítomné ve vzorku. Jsou-li uhličitany předem ze vzorku odstraněny, stanoví se organický uhlík přímo. Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny druhy na vzduchu vyschlých vzorků půd. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a laboratorní sklo, kapitolu 6 - Laboratorní vzorek, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočty, kapitol 9 - Opakovatelnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A a B. ČSN ISO 10694 (83 6410) byla vydána v květnu 1998.