Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 11261 - Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda
Vydáno: 01.07.1998
ČSN ISO 11261 - Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

ČSN ISO 11261

Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
86 Kč
Označení normy:ČSN ISO 11261
Třídící znak:836415
Počet stran:8
Vydáno:01.07.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:51738
Popis

ČSN ISO 11261

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11261:1995. Mezinárodní norma ISO 11261:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení celkového dusíku (amoniakálního-N, dusičnanového-N, dusitanového-N a organického N) v půdě. Dusík ve vazbách N-N, N-O a některé heterocykly (zejména pyridin) jsou stanoveny jen částečně. Tato norma je použitelná pro všechny druhy půd. Podstata zkoušky a její provedení je v normě podrobně popsáno. Za pozornost stojí poznámka u podstaty zkoušky: Norma předepisuje mineralizaci vzorku podle Kjeldahla s tím, že místo selenu se používá jako katalyzátor oxid titaničitý, protože je z "eklologického hlediska méně nebezpečný než selen". Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje, kapitolu 6 - Příprava vzorků půdy, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočet výsledků, kapitolu 9 - Shodnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN ISO 11261 (83 6415) byla vydána v červenci 1998.