Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 14839-5 - Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 5: Dosedací ložiska
Vydáno: 01.04.2023
ČSN ISO 14839-5 - Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 5: Dosedací ložiska

ČSN ISO 14839-5

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 5: Dosedací ložiska

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN ISO 14839-5
Třídící znak:011482
Počet stran:44
Vydáno:01.04.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:516807
Popis

ČSN ISO 14839-5

Tento dokument obsahuje pokyny pro zjištění/stanovení: a) typických uspořádání systémů dosedacích ložisek, která ukazují, z jakých komponent se takové systémy pravděpodobně sestávají a jaké funkce tyto komponenty poskytují; POZNÁMKA - Dosedací ložiska se také nazývají "záložní ložiska", "pomocná ložiska", "zachycovací ložiska" nebo "doběhová ložiska". V tomto dokumentu je výlučně používán termín "dosedací ložiska", jak je definován v ISO 14839-1. b) funkčních požadavků na systémy dosedacích ložisek, takže lze stanovit jasné výkonnostní cíle; c) prvků, které mají být uváženy při návrhu dynamického systému, takže lze optimalizovat dynamiku rotoru, jak pro dosedací ložiska, tak pro aktivní magnetická ložiska (AML); d) faktorů prostředí, které mohou mít významný vliv na výkonnost systému dosedacích ložisek, což umožňuje optimalizaci návrhu celého stroje; e) provozních stavů AML, které mohou umožnit vznik kontaktu v systému dosedacích ložisek, takže lze takové události uvážit jako součást celkového návrhu stroje. Zde se také uvažují způsoby poruchy v systému AML, které mohou umožnit vznik události s kontaktem. To zajišťuje, že specifikace dosedacích ložisek pokrývá všechny provozní požadavky; f) nejobvyklejších způsobů poruchy dosedacího ložiska a typických mechanismů pro zvládnutí těchto událostí; g) typických prvků procesu návrhu systémů dosedacích ložisek, včetně specifikace požadavků na zatížení, procesu volby rozměrů, analytických a simulačních metod použitých při validaci návrhu; h) parametrů, které mají být vzaty v úvahu při návrhu programu zkoušek pro přejímku systému dosedacích ložisek včetně zkušebních podmínek, které mají být specifikovány, a včetně souvisejícího přístrojového vybavení, které má být použito pro zajištění úspěšného provedení zkoušek; i) metod pro monitorování stavu a metod kontroly, které umožní hodnocení stavu dosedacích ložisek v provozu, a když je to nezbytné stanovit, jaké nápravné činnosti mají být provedeny; j) faktorů, které mají být uváženy při návrhu režimu údržby systému dosedacích ložisek, včetně činností, které mají být provedeny po výskytu specifikovaných událostí spolu s jakýmikoliv činnostmi, které mají být provedeny pravidelně; k) faktorů, které mají být uváženy s ohledem na otázky životnosti (například management zastarávání, vyřazení z provozu a likvidace).