Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 15799 - Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
Vydáno: 01.04.2020
ČSN EN ISO 15799 - Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

ČSN EN ISO 15799

Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
Koupit včetně změn
Označení ČSN ISO 15799 se mění na ČSN EN ISO 15799.
Označení normy:ČSN EN ISO 15799
Třídící znak:836133
Počet stran:52
Vydáno:01.04.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509863
Popis

ČSN EN ISO 15799

ČSN ISO 15799 Tento dokument je jednou ze skupiny mezinárodních norem poskytujících návod pro půdy a půdní materiály s ohledem na určité funkce a používání, včetně ochrany biodiverzity. Používá se spolu s těmito dalšími normami. Poskytuje návod pro výběr experimentálních metod k hodnocení ekotoxického potenciálu půd a půdních materiálů (např. pro vytěžené půdy a půdy po remediaci, navážky a násypy), s ohledem na jejich zamýšlené používání a možné nepříznivé vlivy na vodní a půdní organismy. Tento dokument nezahrnuje zkoušky bioakumulace. Ekologické hodnocení nekontaminovaných půd s ohledem na využití k rekreaci, v zemědělství nebo zahradnictví není předmětem tohoto dokumentu. Tyto půdy mohou být předmětem zájmu, pokud se mohou používat jako referenční půda pro hodnocení půd z kontaminovaných stanovišť. Interpretace výsledků získaných použitím těchto navržených metod není předmětem tohoto dokumentu.