Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 19744 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Svislé protahovací stroje pro obrábění vnějších povrchů
Vydáno: 01.04.2021
ČSN ISO 19744 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Svislé protahovací stroje pro obrábění vnějších povrchů

ČSN ISO 19744

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje - Zkoušení přesnosti - Svislé protahovací stroje pro obrábění vnějších povrchů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:ČSN ISO 19744
Třídící znak:200474
Počet stran:56
Vydáno:01.04.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:512169
Popis

ČSN ISO 19744

Tento dokument specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, geometrické zkoušky číslicově řízených (NC) protahovacích strojů s normální přesností, se svislou osou působící na operaci řezání. Přesnost rotačních os, pokud je k dispozici, je kontrolována podle ISO 230-7. Tento dokument také specifikuje, s odkazem na ISO 230-2, zkoušky polohování na protahovacích strojích se svislým povrchem pro lineární i rotační osy. Tento dokument navrhuje zkušební kusy obsahující protahované štěrbiny a drážky s odkazem na ISO 230-1, zkoušky řezáním za podmínek dokončování. Také specifikuje vlastnosti a rozměry samotných zkušebních kusů. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout minimální požadavky pro posouzení přesnosti řezání stroje. Tento dokument také stanoví tolerance pro výsledky zkoušky odpovídající pro protahovací stroje se svislým povrchem pro všeobecné použití a normální přesnosti vybavené číslicovým řízením. Tento dokument vysvětluje různé koncepty nebo konfigurace a společné vlastnosti NC protahovacích strojů se svislým povrchem, které se běžně používají při výrobě turbínových kotoučů. Také poskytuje terminologii a označení řízených os s odkazem na ISO 841. Tento dokument se zabývá pouze ověřením přesnosti protahovacího stroje. Nevztahuje se na zkoušky činnosti stroje (např. vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby komponentů) ani na vlastnosti stroje (např. rychlosti, posuvy), které by obecně měly být kontrolovány před zkouškami přesnosti.