Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 2631-2 - Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)
Vydáno: 01.04.2004
ČSN ISO 2631-2 - Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

ČSN ISO 2631-2

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN ISO 2631-2
Třídící znak:011405
Počet stran:16
Vydáno:01.04.2004
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:70051
Popis

ČSN ISO 2631-2

Tato část ISO 2631 se vztahuje k expozici člověka celkovým vibracím a rázům v budovách s ohledem na pohodlí a rušení jejich uživatelů. Specifikuje metodu měření a hodnocení, která zahrnuje určení směru a místa měření. Definuje frekvenční vážení Wm, které platí pro rozsah frekvencí 1 Hz až 80 Hz v případech, kdy není nutné stanovit polohu uživatele. Přestože se často stává, že budova bude dostupná k experimentálnímu zkoumání, mnoho konceptů obsažených v této části ISO 2631 by se shodně vztahovalo na budovu při přípravě projektu nebo v případech, kdy nebude možné získat přístup do stávající budovy. V takových případech bude nutné se spolehnout na některý z prostředků predikce odezvy budovy. Tato část ISO 2631 neposkytuje návod ke stanovení pravděpodobnosti poškození stavební konstrukce, o kterém je pojednáno v ISO 4866. Dále se pak nevztahuje na hodnocení účinků na bezpečnost a zdraví člověka.