Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 4301-1 - Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně
Sponsored link
Vydáno: 01.11.1992
ČSN ISO 4301-1 - Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 4301-1

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN ISO 4301-1
Třídící znak:270020
Počet stran:8
Vydáno:01.11.1992
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:23054
Popis

ČSN ISO 4301-1

Norma obsahuje ISO 4301/1:1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl.2.2.3, 3.1 až 3.3, 4.1 až 4.3, na základě jeho požadavku. Tato část ISO 4301 je jednou ze souboru norem týkajících se klasifikace jeřábů a zdvihacích zařízení. Soubor se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Portálové jeřáby, a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato (první) část ISO 4301 stanovuje obecnou klasifikaci jeřábů vycházející z počtu pracovních cyklů, které mají být provedeny během očekávané životnosti jeřábů a ze součinitele spektra zatížení jeřábů, která mohou představovat jmenovitá zatížení. Tato část ISO 4301 neznamená, že se stejná metoda výpočtu namáhání, nebo zkoušek uplatní u všech typů zdvihacích zařízení, které patří k rozsahu činnosti ISO/TC 96. Dva faktory, které musí být vzaty v úvahu při určení skupiny, ke které jeřáb patří, jsou třída využívání a stav zatěžování jeřábu. Obě skupiny jsou v normě podrobněji charakterizovány. Ve stejných skupinách je pak také normalizována klasifikace mechanismů. ČSN ISO 4301/1 (třídící znak 27 0020) vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 27 0009 z 24.12.1981.
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
34 Kč
Zpracování dat
Schovat