Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1999
ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-1

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN ISO 4463-1
Třídící znak:730411
Počet stran:32
Vydáno:01.06.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55737
Popis

ČSN ISO 4463-1

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-1:1989. Mezinárodní norma ISO 4463-1:1989 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato první část normy (ČSN) ISO 4463 se zabývá jednotlivými etapami vytyčovacích prací ve výstavbě, tzn. získáváním informací, zřízením primárního systému, vytyčením sekundárního systému, vytyčováním výšek bodů sekundárních systémů v různých výškových úrovní, vytyčením podrobných bodů a vybudováním a přenosem výšek výškových bodů. Dále stanoví hodnoty mezních odchylek a podklady k provádění nezávislých kontrolních měření (řízení jakosti) při použití přístrojů a metod v současné době běžně používaných při vytyčování. Norma uvádí v Předmluvě tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Rozsah platnosti, kapitolu 3 - Normativní odkazy a kapitolu 4 - Definice. V prvním oddílu - Základní požadavky, norma uvádí kapitolu 5 - Základní požadavky, ve druhém oddílu - Navrhování a organizace vytyčování norma uvádí kapitolu 6 - Získávání informací, kapitolu 7 - Navrhování a vytyčování, kapitolu 8 - Vytyčovací výkresy, kapitolu 9 - Funkční odpovědnosti, kapitolu 10 - Kvalifikace, kapitolu 11 - Měřická a stavební dokumentace a kapitolu 12 - Výpočty. Ve třetím oddílu - Postupy vytyčování a měření - Zadání přesnosti, norma uvádí kapitolu 13 - Úvod, kapitolu 14 - Primární systém, kapitolu 15 - Sekundární systém, kapitolu 16 - Podrobné body, kapitolu 17 - Provažování a kapitolu 18 - Měření výšek. ČSN ISO 4463-1 (73 0411) byla vydána v červnu 1999.