Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 4463-2 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1999
ČSN ISO 4463-2 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN ISO 4463-2

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN ISO 4463-2
Třídící znak:730411
Počet stran:48
Vydáno:01.06.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55736
Popis

ČSN ISO 4463-2

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-2:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-2:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato druhá část normy (ČSN) ISO 4463 se zabývá stabilizací a signalizací stanovisek a cílů na staveništích. Stanoví zásady pro navrhování, požadavky na značky a jejich kontrolu. Tato část se vztahuje na měřické značky pro všechny typy stavebních konstrukcí. Příklady různých měřických značek a místopisů jsou uvedeny v Příloze A. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Navrhování, kapitolu 6 - Požadavky na měřické značky a kapitolu 7 - Kontrola měřických značek. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a Přílohu NA. ČSN ISO 4463-2 (73 0411) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN 73 0416 z 16.1.1984.