Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 4463-3 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1999
ČSN ISO 4463-3 - Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN ISO 4463-3

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN ISO 4463-3
Třídící znak:730411
Počet stran:12
Vydáno:01.06.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55735
Popis

ČSN ISO 4463-3

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-3:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-3:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato třetí část normy (ČSN) ISO 4463 vymezuje a poskytuje vodítko ve formě přehledu geodetických služeb, které mohou být požadovány během přípravy stavby, vlastního provádění stavby a při pomocných pracích. Tento přehled je pomůckou těm, kteří se podílejí na specifikaci geodetických služeb potřebných během výstavby tím, že obsahuje přehled požadavků, ze kterých lze provést výběr a do kterého lze doplňovat další položky podle konkrétních potřeb daného projektu. Toto vodítko je vhodné jak pro novou výstavbu tak pro rekonstrukce. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Etapy výstavby, kapitolu 3 - Souvisící postupy měření, kapitolu 4 - Doporučená měřítka výkresů, kapitolu 5 - Přesnost rozměrů z měřičských výkresů a kapitolu 6 - Dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN ISO 4463-3 (73 0411) byla vydána v červnu 1999.