Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 6 - Fotografie - Systémy negativního filmu a jeho zpracování pro černobílou obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO
Sponsored link
Vydáno: 01.03.1998
ČSN ISO 6 - Fotografie - Systémy negativního filmu a jeho zpracování pro černobílou obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO

ČSN ISO 6

Fotografie - Systémy negativního filmu a jeho zpracování pro černobílou obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN ISO 6
Třídící znak:666625
Počet stran:12
Vydáno:01.03.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:51447
Popis

ČSN ISO 6

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6:1993. Mezinárodní norma ISO 6:1993 má status české technické normy. Norma určuje metody pro stanovení citlivosti podle ISO černobílých negativních filmů, použitých pro obrazovou fotografii. Týká se nejen filmů, zpracovaných za použití speciálních zpracovatelských postupů, jakými jsou např. ty, které používají, mimo jiné, aktivátory nebo zvýšené teploty pro vyvolávací proces. Tato norma se netýká kinematografických filmů, letecké fotografie, reprodukčních filmů, filmů pro rentgenografii nebo mikrografii, ani filmů pro difuzní systémy, poskytující negativ. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, kapitola 4 - Odběr vzorků a jejich uskladnění, kapitola 5 Zkušební metoda, kapitola 6 - Klasifikace výrobků, kapitola 7 - Značení. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 6 (třídící znak 66 6625) byla vydána v březnu 1998. Nahradila v normě ČSN 66 6620 z 8.5.1985 články 0.2, 0.6, 4.2, Informační přílohu 1 a v Informační příloze 2 v tabulce 2 bod 1.