Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO/IEC 19794-14 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2014
ČSN ISO/IEC 19794-14 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA

ČSN ISO/IEC 19794-14

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN ISO/IEC 19794-14
Třídící znak:369860
Počet stran:48
Vydáno:01.04.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95068
Popis

ČSN ISO/IEC 19794-14

ČSN ISO/IEC 19794-14 specifikuje formát výměny dat pro výměnu dat DNA pro technologie k identifikaci nebo ověření osob, vyžívající lidskou DNA. Umožňuje profilovým datům DNA jejich výměnu a použití pro porovnání (podléhající směrnicím na ochranu soukromí) s profilovými daty DNA vytvořenými jakýmkoliv jiným systémem, založeným na kompatibilní DNA profilové technice a za předpokladu, že formát dat odpovídá této části ISO/IEC 19794. Tato část ČSN ISO/IEC 19794 má za cíl pokrýt současné forenzní techniky profilování nebo typizace DNA, které jsou založeny na krátkých tandémových repeticích (STRs), včetně STRs na chromozómu Y (Y-STRs) stejně jako na mitochondriální DNA. Jednotlivý záznam dat DNA pro určitý subjekt může vyžadovat data, která jsou výsledkem více než jedné z těchto rozdílných technik DNA. ČSN ISO/IEC 19794-14 umožňuje, aby data z více technik DNA byla prezentována v jediném záznamu pro daný subjekt. Tento datový formát je výsledkem snahy snížit lidské zapojení do zpracování (registrace a porovnání) DNA. Pro případ požadavků datových formátů pro automatizované techniky DNA popisuje tato část ČSN ISO/IEC 19794 formát pro jak zpracovávaná, tak původní (elektroforetická) data DNA. Pro specifikaci výměny dat DNA je použito kódování dat pomocí rozšiřitelného vyznačovacího jazyka (Extensible Mark-up Language (XML)). V příloze B je uvedena specifikace normativní definice schématu XML (XSD). Tato část ČSN ISO/IEC 19794 je určena pouze k výměně DNA pro biometrické ověření a identifikaci jednotlivců, není určena k výměně lékařských a jiných se zdravím spojených informací.