Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO/IEC 19794-2 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2013
ČSN ISO/IEC 19794-2 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

ČSN ISO/IEC 19794-2

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
Označení normy:ČSN ISO/IEC 19794-2
Třídící znak:369860
Počet stran:90
Vydáno:01.08.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:93411
Popis

ČSN ISO/IEC 19794-2

Řada ISO/IEC 19794=2 podporuje interoperabilitu a výměnu dat mezi biometrickými aplikacemi a systémy. Specifikuje požadavky, které řeší komplikace při používání bio-metriky v aplikacích rozpoznávání osob, fungujících v prostředí otevřených systémů nebo sestávajících z jediného, uzavřeného systému. ISO/IEC 19794-2 ustavuje formát výměny dat pro nejdůležitější charakteristiky, tzv. markanty, aby mohly být implementovány interoperabilní systémy biometrického roz-poznávání. To je relevantní pro systémy nebo komponenty, které se zabývají genero-váním, zpracováním a uchováváním dat markantů. ISO/IEC 19794-2 definuje specifika extrakce markantů ze vzorů papilárních linií otisku prstů. Tato specifika zahrnují popis typů identifikovaných markantů, metodu použitou pro umístění markantů na obrazu, definici použitého systému souřadnic a metody použité k výpočtu úhlu spojeného s každým markantem. Tato část ISO/IEC 19794 obsahuje definice příslušných termínů, datové formáty pro běžně používaná data i pro data používaná u karet a informace o shodě. Poskytuje návody a hodnoty pro srovnávací a rozhodovací parametry.