Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO/IEC 19794-3 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2008
ČSN ISO/IEC 19794-3 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

ČSN ISO/IEC 19794-3

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN ISO/IEC 19794-3
Třídící znak:369860
Počet stran:48
Vydáno:01.03.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:80311
Popis

ČSN ISO/IEC 19794-3

Tato část ISO/IEC 19794 bere v úvahu reprezentaci spektrálních komponent, např. diskrétní Fourierovu transformaci a jednorozměrné Gáborovy filtrovací komponenty, extrahované z globálního nebo stacionárního lokálního překrytí nebo nepřekrývajících částí jednotného roz-měru obrazu původní intenzity. Algoritmy pro rozpoznání založené na spektrálních datech zpracovávají globálně lokální úseky (buňky) biometrických obrazů na rozdíl od algoritmů založených na morfologii, které extrahují singularity v morfologických charakteristikách. V současné době neexistuje žádný ustavený al-goritmus pro výměnu spektrálních informací vzoru prstu, který může použít algoritmy pro po-rovnání otisků prstů založené na spektru. ISO/IEC 19794-3 umožňuje interoperabilitu mezi dodavateli rozpoznávání otisku prstů založe-ném na malých datových záznamech; poskytuje podporu rozšiřování nízkonákladových ko-merčních senzorů otisku prstu s omezeným záběrem, dynamickým rozsahem nebo rozlišením; definuje datový záznam, který může být použit k uložení biometrických informací na různé dru-hy paměťových médií, včetně např. čipových karet, a poskytuje podporu zavedení biometriky v aplikacích požadujících interoperabilitu.