Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO/IEC 19794-5 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2013
ČSN ISO/IEC 19794-5 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

ČSN ISO/IEC 19794-5

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
Označení normy:ČSN ISO/IEC 19794-5
Třídící znak:369860
Počet stran:110
Vydáno:01.07.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92920
Popis

ČSN ISO/IEC 19794-5

Obrazy obličeje, obvykle také uváděné jako zobrazené portréty, jsou po desetiletí používány pro ověření identity osob. V posledních letech jsou digitální obrazy obličeje používána v mnoha aplikacích včetně zkoumání lidí a rozpoznávání obličeje pomocí počítače. Ačkoliv jsou fotografické formáty v některých případech normalizovány, jako například pasy a řidičské průkazy, je rovněž požadováno definovat normalizovaný datový formát digitálního obrazu obličeje a umožnit interoperabilitu mezi dodavateli. Účelem této části je poskytnout formát zobrazení obličeje pro aplikace rozeznávání obličeje, které vyžadují výměnu dat zobrazení obličeje. Typickými aplikacemi jsou: 1) zkoumání obličejových obrazů jedinců s dostatečným rozlišením, umožňující vyšetřovateli zjistit drobné rysy jako jsou mateřská znaménka a jizvy, které by mohly být použity pro ověření identity; 2) ověření identity jedince porovnáním jednotlivců s obličejovými obrazy; 3) počítačová automatizovaná biometrická identifikace obličeje (vyhledávání typu "jeden ku mnoha"); 4) počítačem automatizovaná biometrická verifikace obličeje (porovnání typu "jeden ku jednomu"). Aby se umožnilo zavedení mnoha aplikací na různých zařízeních, včetně zařízení s omezenými zdroji pro ukládání dat, a pro zdokonalení přesnosti rozeznávání obličeje, specifikuje tato část nejen formát dat, ale rovněž omezení dané okolím (osvětlení, držení těla, výraz atd.), fotografické vlastnosti (nastavení polohy, ohnisko kamery/fotoaparátu atd.) a atributy digitálního zobrazení (rozlišení obrazu, velikost obrazu atd.). Je uvedeno několik typů obrazu obličeje pro definici kategorií, které vyhovují požadavkům některých aplikací. Základní: Toto je elementární typ obrazu obličeje, který specifikuje formát záznamu včetně záhlaví a dat reprezentace. Všechny typy obrazu obličeje dodržují vlastnosti tohoto typu. Pro tento typ obrazu nejsou specifikovány žádné povinné požadavky týkající se okolí ani fotografické a digitální požadavky. Frontální: Základní typ obrazu obličeje, který dodržuje další požadavky odpovídající čelnímu rozeznání obličeje a/nebo zkoumání jedince. V této části jsou definovány dva typy frontálních obrazů obličeje, a to plný frontální a frontální pro token (nebo zkráceně pro token). Plný frontální: Typ obrazu obličeje, který specifikuje frontální obrazy s dostatečným rozlišením pro vyšetřování osoby, jakož i pro spolehlivé rozpoznání obličeje počítačem. Tento typ obrazu obličeje zahrnuje ve většině případů celou hlavu včetně všech vlasů a také krk a ramena. Tento typ obrazu je vhodný pro trvalé uchování obličejové informace a je použitelný pro portréty do pasů, řidičských průkazů a zobrazení fotografií obličeje. Frontální pro token: Typ obrazu obličeje, který specifikuje frontální obrazy se specifickou geometrickou velikostí a umístěním očí, založené na šířce a výšce obrazu. Tento typ obrazu je vhodný pro minimalizaci požadavků na uložení pro úlohy počítačového rozeznání obličeje, jako je ověřování, a přitom stále ještě poskytuje nezávislost na prodejci a schopnost verifikace jedince (oproti zkoumání jedince, které vyžaduje více podrobností). Následně zpracovaný frontální: Použití digitálního následného zpracování na zachycený obraz může změnit tento obraz tak, že je vhodnější pro automatické rozpoznání obličeje. Typ následně zpracovaného frontálního obrazu obličeje je zvažován jako formát výměny pro tyto druhy obrazů obličeje. Základní 3D: Základní typ 3D obrazu je základním typem obrazu pro všechny typy 3D obrazu obličeje. Všechny typy 3D obrazu obličeje dodržují normativní požadavky tohoto typu obrazu Plný frontální 3D: Typ plného frontálního 3D obrazu kombinuje plný frontální 2D obraz s dodatečnou 3D informací. Frontální 3D pro token: Typ frontálního 3D obrazu pro token kombinuje frontální 2D obraz pro token s dodatečnou 3D informací.