Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO/IEC 19794-6 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2013
ČSN ISO/IEC 19794-6 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

ČSN ISO/IEC 19794-6

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN ISO/IEC 19794-6
Třídící znak:369860
Počet stran:24
Vydáno:01.06.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92757
Popis

ČSN ISO/IEC 19794-6

ČSN ISOIEC 19794-6 Účelem ISO/IEC 19794-6 je definovat normu pro výměnu informací o obrazu duhovky. Tato část ISO/IEC 19794 obsahuje specifické definice atributů, formát záznamu dat pro uchovávání a přenášení obrazu duhovky a určitých atributů, ukázkový záznam a kritéria shody. V současné době je možná výměna informací o duhovce mezi zařízeními od různých dodavatelů pouze při použití velmi zvětšeného obrazu celého oka. To je náročné na ukládání a šířku pásma. Pro zajištění interoperability mezi dodavateli je nezbytné definovat standardní a kompaktní reprezentaci lidské duhovky. Záznam biometrických dat specifikovaný v této části ISO/IEC 19794 musí být vložený do struktury CBEFF bloku biometrických dat (BDB) odpovídající CBEFF. Tato část ISO/IEC 19794 specifikuje dva alternativní formáty výměny obrazu pro systémy biometrické autentizace, které využívají rozpoznávání duhovky. První je založen na formátu ukládání přímočarého obrazu, kterým může být nezpracované nekomprimované pole hodnot intenzity nebo komprimovaný formát, jako je formát specifikovaný v ISO/IEC 15444. Druhý formát je založen na specifikaci polárního obrazu, který vyžaduje určité kroky pro předzpracování a segmentaci obrazu, ale vytváří mnohem kompaktnější datové struktury, které obsahují pouze informace o duhovce. Data, která vyhovují kterémukoliv formátu obrazu duhovky specifikovanému v této části ISO/IEC 19794 jsou určena pro vložení do CBEFF-odpovídající struktury v bloku biometrických dat (BDB) dle specifikace v ISO/IEC 19785-1.