Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN P CEN/TS 17378 - Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech
Vydáno: 01.01.2022
ČSN P CEN/TS 17378 - Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech

ČSN P CEN/TS 17378

Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN P CEN/TS 17378
Třídící znak:018507
Počet stran:48
Vydáno:01.01.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514021
Popis

ČSN P CEN/TS 17378

Tento dokument poskytuje informace, pokyny a specifikace požadavků a možností, jak nastavit strategii řízení kvality ovzduší a jak nasadit spolehlivé a škálovatelné technologie pro průběžné nebo pravidelné monitorování kvality ovzduší a reagovat na ně vhodnými opatřeními. Tento dokument definuje technologické koncepce, které poskytují spolehlivá a otevřená data, a definuje funkční požadavky na měřicí zařízení, která taková data poskytují. To poskytuje prostředky pro měření kvality ovzduší požadované příslušnými směrnicemi EU. Tento dokument poskytuje informace a specifikace umožňující stanovit různé úrovně kvality ovzduší, podle nichž se spustí odpovídající scénář. Konkrétně tato specifikace poskytuje sadu nástrojů pro definice parametrů a dat, které může regulační orgán použít např. pro: - definování patřičných opatření pro kvalitu ovzduší vhodných pro ulici, zónu nebo celé město; - informování řidiče před vjezdem do řízené zóny o úrovni kvality ovzduší a souvisejících strategických opatřeních, u nichž se očekává, že budou v dané době v provozu (např. vyšší cena za parkování v zóně z důvodu nepříznivé kvality ovzduší); a o časových oknech provozování opatření v řízené zóně; - informování příslušných odborů města o zavedeném opatření, úrovni kvality ovzduší a počtu přijetých vozidel. V zájmu maximální evropské harmonizace se doporučuje používat tuto specifikaci v kombinaci s modulem standardizovaných datových konceptů, tj. s "datovým slovníkem řízení kvality ovzduší" (AQMDD). Verze tohoto dokumentu zaměřeného na politiky a postupy tyto specifikace datových konceptů neuvádí.