Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2018
ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN P ISO/IEC TS 17021-10
Třídící znak:015257
Počet stran:20
Vydáno:01.12.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506299
Popis

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10

Tento dokument specifikuje dodatečné kompetence na pracovníky podílející se na auditu a certifikačním procesu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a doplňuje stávající požadavky ISO/IEC 17021-1. Jsou stanoveny tři typy pracovních funkcí a funkcí v certifikačním procesu: - auditoři, - pracovníci přezkoumávající zprávy z auditu a rozhodující o certifikaci, - další pracovníci. POZNÁMKA: Tento dokument je aplikovatelný pro auditování a certifikaci systému managementu BOZP založeném na ISO 45001. Může být také využit pro jiné aplikování v BOZP.