Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN P ISO/TS 26844 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška
Vydáno: 01.09.2007
ČSN P ISO/TS 26844 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška

ČSN P ISO/TS 26844

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN P ISO/TS 26844
Třídící znak:560645
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:79494
Popis

ČSN P ISO/TS 26844

Tato česká předběžná norma specifikuje mikrobiologickou inhibiční zkoušku k průkazu širokého spektra antimikrobních látek v mléce a mléčných výrobcích. Metoda je použitelná pro syrové mléko, tepelně ošetřené mléko a obnovené sušené mléko. Vzorek mléka se přidá do dvou zkumavek (A, B) s agarovými půdami obsahujícími Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149. Zkumavky se navzájem liší hodnotou pH, přidanými suplementy a synergickými antibiotiky. Inkubace, jejímž výsledkem je obvyklý růst tohoto mikroorganismu, způsobí změnu pH a barva acidobazického indikátoru obsaženého v půdě se změní z purpurové na žlutou. Pokud jsou v mléce přítomny látky inhibující růst tohoto mikroorganismu, barva indikátoru zůstává purpurová. Zkumavka A (pH 7,0; s přidaným chloramfenikolem jako synergickým antibiotikem) vykazuje lepší citlivost k reziduím tetracyklinu a zkumavka B (pH 8,0; s přidaným trimetoprimem jako synergickým antibiotikem) k reziduím beta-laktamátů, makrolidů, aminoglykosidů, sulfonamidů a trimetoprimu.