Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TDG 983 01 - Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
Sponsored link
dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.3.2011

TDG 98301

TPG 983 01 - Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
155 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:TDG 98301
Vydáno:1.3.2011
Popis

TDG 983 01 - Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření

Technická doporučení TD 983 01 stanovují minimální technické požadavky na zařízení pro vtláčení bioplynu upraveného na kvalitu zemního plynu (tzv. biometanu) do plynárenských sítí. Při použití bioplynu k výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách v místě jeho vzniku (on-site) vzniká značné množství tepla, které zůstává z větší části nevyužito. Úpravou bioplynu na biometan se získá plynné palivo srovnatelné svoji kvalitou se zemním plynem, které může být využito ve spotřebičích na zemní plyn bez nutnosti jejich úpravy (popř. jako CNG), přičemž je využito vysoké procento energie obsažené v bioplynu. K zákazníkovi může být biometan distribuován pomocí stávajících plynárenských sítí podobně jako zemní plyn. Náhrada části fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie je jedním ze základních cílů energetické koncepce Evropské unie, potažmo České republiky. Technická doporučení 983 01 byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou a jsou určena k ověření v praxi – viz 17.2.

Změny norem
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
55 Kč