Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2020
TNI 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:TNI 33 2000-4-41
Třídící znak:332000
Počet stran:16
Vydáno:01.08.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510824
Popis

TNI 33 2000-4-41

Tato technická normalizační informace (dále jen TNI) je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v oblasti spojené s ochranou před úrazem elektrickým proudem. Zvláštní důraz je kladen na ochranu zajišťovanou opatřeními v elektrické instalaci, obvykle tedy s pomocí ochranného vodiče, resp. pospojování. Účelem TNI je také vysvětlit, co se rozumí pod impedancí smyčky, poruchovým proudem, vybavovacím proudem, odporem, resp. impedancí pospojování, jak tyto veličiny spolu vzájemně souvisí a jak je třeba je v elektrických instalacích v rámci jejich projektování a montáže uplatňovat. Z hlediska uzemňování a pospojování v elektrických instalacích, je TNI doplněna o požadavky ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Dále se zde uvádí postup při stanovování vlivů (dodatečných, vnějších) na elektrické instalace a elektrická zařízení v normálním prostředí.
Zpracování dat
Schovat