Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 15149-3 - Tuhá biopaliva - Stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2023
TNI CEN/TR 15149-3 - Tuhá biopaliva - Stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

TNI CEN/TR 15149-3

Tuhá biopaliva - Stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 15149-3
Třídící znak:838208
Počet stran:16
Vydáno:01.05.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:516963
Popis

TNI CEN/TR 15149-3

Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení zrnitostního rozdělení biopaliv metodou třídění rotačním sítem. Popsaná metoda je zamýšlena pro částicová biopaliva, zejména materiály, jejichž velikost byla reduko-vána (jako u většiny dřevních paliv), nebo jsou fyzicky v podobě částic, např. olivové pecky, ořechové sko-řápky, zrno atd. Dokument lze použít pro částicová neslisovaná paliva s horním nominálním rozměrem 3,15 mm a vyšším, např. dřevní štěpka, drcené palivo, olivové pecky atd.