Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 15371-1 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2021
TNI CEN/TR 15371-1 - Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

TNI CEN/TR 15371-1

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
715 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 15371-1
Třídící znak:943080
Počet stran:88
Vydáno:01.10.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513250
Popis

TNI CEN/TR 15371-1

Účelem této technické zprávy je poskytnout odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1:2014+A1:2018 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti, EN 71-2:2020 Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost, EN 71-8:2018 Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití a EN 71-14:2018 Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.