Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 15473 - Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů
Vydáno: 01.03.2010
TNI CEN/TR 15473 - Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

TNI CEN/TR 15473

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 15473
Třídící znak:758088
Počet stran:48
Vydáno:01.03.2010
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:85132
Popis

TNI CEN/TR 15473

Tato technická zpráva popisuje správnou praxi při sušení kalů a je jednou z řady alternativ zacházení s kaly. Poskytuje přehled postupů sušení kalů z městských čistíren odpadních vod; vlastností vysušených kalů a možností jejich využití. Kaly jiného původu, jako jsou vodárenské kaly nebo kaly z čistíren průmyslových odpadních vod, nejsou předmětem této technické zprávy, i když zacházení s nimi se bude ve velké míře řídit doporučeními uvedenými v této technické zprávě.