Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI IEC/TR 61439-0 - Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
Vydáno: 01.08.2023
TNI IEC/TR 61439-0 - Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

TNI IEC/TR 61439-0

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:TNI IEC/TR 61439-0
Třídící znak:357107
Počet stran:60
Vydáno:01.08.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:517343
Popis

TNI IEC/TR 61439-0

Základní normou pro elektrické silové rozváděče nízkého napětí je ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Ta spolu s příslušnou doplňující normou pro příslušný typ rozváděče harmonizuje pravidla a požadavky obecného charakteru platné pro rozváděče, aby - bezpečně řídily a distribuovaly elektrickou energii a - bezpečně odpojovaly sekce sítí s poruchami. Neuvádí však, jak má uživatel rozváděče a rozvodů z něho vycházejících uvedené požadavky na rozváděč specifikovat tak, aby byly srozumitelné pro výrobce tohoto rozváděče. Tomu, aby uživatel rozváděče tyto své požadavky určil nejenom z výše uvedených hledisek, ale i z hlediska optimální ceny rozváděče má napomoci tato technická normalizační informace. Určit požadavky na rozváděč není z hlediska uživatelů elektrických rozvodů, kterými jsou z elektrotechnického hlediska laikové bez elektrotechnického vzdělání, jednoduché. Proto se předpokládá, že kontakt mezi vlastními uživateli elektrických rozváděčů plnících výše uvedené funkce zprostředkovávají tzv. zadavatelé, kteří dohodnou s výrobcem rozváděče podrobné požadavky tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům bezprostředních uživatelů rozváděčů. Pro účely této technické normalizační informace je zadavatel tou stranou, která přesně vymezuje nebo volí charakteristiky rozváděče. Cílem této technické normalizační informace je poskytnout zadavateli návod na specifikaci rozváděče, která by měla být poskytnuta výrobci, aby uživatel získal rozváděč požadovaných technických parametrů za optimální cenu. Tato technická normalizační informace je základní normou pro elektrické silové rozváděče nízkého napětí. jejím účelem je harmonizovat všechna pravidla a požadavky obecného charakteru, platná pro rozváděče, aby se dosáhlo jednotnosti