Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody.
dodání 3-5 dníVydáno: 1.9.2016

TPG 70002

TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody.
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
1270 Kč
Označení normy:TPG 70002
Vydáno:1.9.2016
Popis

TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody+ (CD manuál).

Systém diagnostických metod umožňuje objektivnější posouzení technického stavu plynovodů, rizika poruch a jejich následků. Výsledky získané jeho systematickým používáním lze aplikovat pro identifikaci plynovodů s nevyhovujícím technickým stavem, včetně následného provedení provozních nebo investičních opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu těchto plynovodů.

 NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISů

 Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 02 schválená 18. 12. 2008.

 Změny proti předchozím TPG

Tato technická pravidla reagují na změny v předpisové oblasti a jsou v nich zapracovány zkušenosti získané z praktické aplikace systémů diagnostických metod v jednotlivých plynárenských společnostech. Využití nových poznatků v oblasti diagnostických metod a jejich zpracování elektronickou formou umožňuje zefektivnit a zkvalitnit celkovou činnost související s diagnostikou plynovodů.

Významnou změnou v těchto pravidlech je přesné vymezení diagnostiky částečné. Diagnostika částečná umožňuje provést posouzení stavu plynovodu v případech, kdy není zjevně narušena jeho izolace nebo jeho povrch korozí, přičemž dochází ke snížení pracnosti při zachování kvality vlastního vyhodnocení.

Dále byl změněn přístup k využití výsledků diagnostických zkoumání, která by neměla být nadále používána jako primární podklady pro přípravu investičních opatření. Vzhledem ke skutečnosti, že plynárenské společnosti mají pro identifikaci objektů pro přípravu a realizaci investičních opatření zavedeny vlastní systémy s multikriteriálním hodnocením, kde významnou roli hrají technické, strategické a často i synergické principy (nákladová synergie s ostatními správci poduličních sítí, komunikací či s městy/příjemci dotací), omezují se vyhodnocení diagnostiky úplné nebo částečné pouze na klasifikaci technického stavu plynovodů. Případná provozní nebo investiční opatření jsou pak na odpovědnosti jednotlivých provozovatelů plynárenských zařízení, kteří při rozhodování zvažují komplexně všechny vstupy.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problema­tikou.

 

Platnost od 1. 9. 2016