Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
dodání 3-5 dníVydáno: 30.04.2008

TPG 81101

TPG 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
141 Kč
Označení normy:TPG 81101
Vydáno:30.04.2008
Popis

TPG 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz

Tato technická pravidla obsahují základní podmínky pro instalaci, provedení a provoz soustrojí se spalovacími motory pro spalování plynných paliv.

 

Změny proti předchozím TPG 811 01:

– byla rozšířena a upřesněna názvoslovná část;

– byly podrobněji specifikovány a definovány konkrétní části soustrojí;

– byla zavedena kategorizace soustrojí s ohledem na mechanický výkon soustrojí a definovány odlišnosti pro jednotlivé kategorie;

– byly upraveny technické požadavky s ohledem na vyšší bezpečnost používání soustrojí;

– byly doplněny a rozšířeny požadavky na zkoušení soustrojí;

– byly upraveny požadavky na provedení a rozsah dokumentace;

– byly upraveny podmínky pro uvedení do provozu, provoz a odbornou způsobilost obsluhy soustrojí;

– byl aktualizován přehled citovaných a souvisejících předpisů;

– byla doplněna příloha 1 o schematická vyobrazení soustrojí a rozdělení přívodu plynu.