Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu
Sponsored link
dodání 10 - 14 dníVydáno: 01.02.2016

TPG 91801

TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
600 Kč
Označení normy:TPG 91801
Vydáno:01.02.2016
Popis

TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu

Tato technická pravidla řeší provoz a výstavbu odorizačních stanic, zásady zabezpečení odorizace zemního plynu (tj. zajištění jeho charakteristického zápachu) rozváděného místními plynovodními sítěmi a měření úrovně odorizace nebo koncentrace odorantu v zemním plynu. Odorizace zemního plynu patří k základním podmínkám bezpečnosti rozvodu a použití zemního plynu.

Tato pravidla navazují na ustanovení TPG 905 01, s přihlédnutím k ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01. Rovněž respektují ČSN EN ISO 13734 (38 5549). Tato pravidla se používají ve spojení s citovanými ČSN EN.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 918 01 schválená 30. 5. 2007.

Změny proti předchozím TPG

Pravidla byla upravena se zřetelem k nově získaným a ověřeným poznatkům vyplývajících z jejich používání v praxi. V rámci revize byly do těchto pravidel doplněny typy a vlastnosti odorantů, všeobecné požadavky na odoranty, příklad metody výpočtu minimální koncentrace všech typů odorantů a požadavky na dopravu a skladování odorantů, včetně postupu při plnění nádob odorantem. V pravidlech je nově řešena problematika týkající se požadavků na použití bezsirných odorantů, včetně uvedení jejich vlastností, a postupu při záměně odorantů, nejen ze sirného odorantu na bezsirný, ale i z jednoho typu sirného odorantu na jiný typ sirného 
odorantu. Do pravidel byly rovněž doplněny způsoby měření úrovně odorizace a zásady provádění čichové zkoušky včetně jejího vyhodnocení.

 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.