Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím.
Sponsored link
Dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.9.2016

TPG 92024

TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím.
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
549 Kč
Označení normy:TPG 92024
Vydáno:1.9.2016
Popis

TPG 920 24 - Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím.

Protikorozní ochrana

Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím

Tato technická pravidla platí pro provádění jiskrových zkoušek vysokým napětím protikorozních ochranných povlaků vnějších povrchů kovových zařízení ukládaných do země nebo do vody. Jiskrovou zkouškou se zjišťují póry, trhliny nebo jiné vady ochranného povlaku pronikající až ke kovu. Jiskrová zkouška vysokým napětím je typ nedestruktivní zkoušky materiálu.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Technická pravidla nahrazují  TPG 920 24 schválená 27. 9. 2006

Změny proti předchozím TPG

Do technických pravidel byly zpracovány praktické zkušenosti z aplikace TPG 920 24 v praxi a poznatky odpovídající současnému stavu techniky. Pojem „pórovitost“, týkající se ochranného povlaku, byl v textu změněn na „celistvost“. Rovněž byly upřesněny podmínky pro indikace zjištěné vady a její signalizaci na zkušebním přístroji při přechodu elektrody mezi různými typy izolací.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problema­tikou.

Platnost od 1. 9. 2016